Menu

Odlična bonitetna ocena našega podjetja

Slovenska Bistrica, 21. 7. 2014

STAMPAL SB d.o.o. spada med 7,47% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščamo v bonitetni razred A. 

V letu 2014 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost A zgolj 9.135 podjetij, registriranih je približno 123.000. 

V naši splošni dejavnosti (C 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija) je registriranih 120 podjetij, od tega 16 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da smo bili v preteklem letu nadpovprečno plačniško podjetje, smo varni za sodelovanje ter nimamo nobenih blokad, hkrati pa izpolnjujemo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bomo v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,59% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1,83% verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1,66% verjetnost).

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto (2013) in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih.
Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.