Menu

Kakovost

V Stampalu SB proizvajamo visokokakovostne odkovke iz aluminijevih zlitin. Z uvajanjem in izvajanjem nenehnih izboljšav procesov želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost odjemalcev.

Zato smo zavezani:

  • prisluhniti in odzvati se na potrebe in pričakovanja odjemalcev,
  • timskemu pristopu pri doseganju zastavljenih ciljev, saj tako dosežemo največji možni prispevek posameznika,
  • nenehnemu razvoju vseh zaposlenih za zadovoljevanje njihovih pričakovanj in doseganje poslovnih ciljev,
  • izpolnjevanju potreb naših trgov in tako povečevanju naše konkurenčne prednosti z uporabo sodobnih tehnologij, sledenju novim priložnostim in spreminjajočim se zahtevam naših odjemalcev,
  • vlagati v najboljše proizvodne tehnike, logistiko, servis in podporo odjemalcem s ciljem zadovoljevanja pričakovanj odjemalcev,
  • dolgoročni finančni varnosti in poslovni rasti s profesionalnim pristopom in z visoko produktivnostjo na vseh področjih,
  • izpolnjevati zahteve, preverjati učinkovitost in nenehno izboljševati sistem zagotavljanja kakovosti.

S pravočasnim, ciljnim planiranjem vseh aktivnosti, z izvajanjem teh aktivnosti, s preverjanjem učinkovitosti ter z izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov dosegamo nenehno izboljševanje sistema kakovosti.