Menu

Skrb za okolje

Prevzemamo odgovornost za prihodnost našega planeta

Predanost zmanjševanju vplivov na okolje je tesno povezana z našo zavezo lokalnemu okolju, na osnovi katere soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce.

Delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev.   

Zavezanost varovanju okolja dokazujemo tudi s standardom ISO 14001.