Menu

Profilo della ditta

Firma: STAMPAL SB
Proizvodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STAMPAL SB d.o.o.
Sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica
Davčna številka: 80515711
Matična številka: 1317610
Šifra dejavnosti: 28.400
Transakcijski račun: 04430-0000228355
Devizni račun: Nova KBM Maribor
SI56 0443 0000 0228 355
IBAN koda: SWIFT ali BIC CODE: KBMA SI 2X