Menu

Profil podjetja

Firma: Stampal SB, proizvodnja in storitve, d. o. o.
Skrajšana firma: Stampal SB, d. o. o.
Sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica
Davčna številka: SI80515711
Matična številka: 1317610
Šifra dejavnosti: 28.400
Transakcijski račun: SI56 0443 0000 0228 355
Devizni račun: Nova KBM, SI56 0443 0000 0228 355
IBAN koda: SWIFT ali BIC CODE: KBMA SI 2X