Menu

ISO 9001:2015

Naš sistem vodenja kakovosti temelji na standardu ISO 9001, ki smo ga pridobili leta 2002, ko je certifikacijska hiša BVQI prvič potrdila skladnost našega delovanja z najvišjimi zahtevami mednarodnega okolja. Našo predanost kakovosti nadgrajujemo z uvajanjem nenehnih izboljšav, ki nam omogočajo doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Z rednimi kontrolnimi in recertifikacijskimi presojami potrjujemo, da delujemo skladno s sistemom, ki smo si ga zastavili.