Menu

Trajnostni razvoj

Predani smo ustvarjanju dobrih delovnih pogojev za zaposlene, ohranjanju njihovega zdravja in varnosti, vzpostavljanju poštenega odnosa do naših sodelavcev ter spodbujanju motivacije in zavzetosti za delo.

  • Trudimo se, da imajo zaposleni dobre delovne pogoje za delo in da aktivno vplivamo na zmanjšanje delovnih nezgod.
  • Skrbimo za blagostanje naših zaposlenih. Plače, ki jih prejemajo, so občutno višje od povprečja v panogi in slovenskega povprečja. Zaposleni vsako leto prejmejo najvišji možni (neobdavčeni) regres, ob doseganju začrtanih letnih ciljev pa tudi trinajsto plačo.
  • Vsako leto so v skupini Impol, znotraj katere deluje družba Stampal SB, d. o. o., organizirani dogodki, s katerimi se spodbuja druženje in dober odnos med zaposlenimi. Stik vzdržujemo tudi z nekdanjimi zaposlenimi, našimi upokojenci, za katere je vsako leto organizirano srečanje, na katerem prejmejo drobne pozornosti.

Aktivnosti usmerjamo k minimiziranju neugodnih vplivov na okolje in pospeševanju sožitja z naravo

Trudimo se, da čim manj obremenjujemo okolje, zato redno spremljamo naše okoljske cilje in programe ter njihovo izvedbo.

Naše poslovanje je transparentno, pošteno in skladno z visokimi moralnimi in etičnimi standardi

Poslovanje je organizirano skladno s Kodeksom poslovnih pravil Impola, ki določa naše vrednote, način delovanja, pričakovanja do zaposlenih in opredeljuje pravila sodelovanja med družbami skupine Impol.