Menu

Politika in cilji kakovosti

Družba Stampal SB, d. o. o., je del skupine Impol in je zavezana politiki skupine Impol ter jo tako tudi v celoti prevzema. Politika izraža odnos skupine Impol do odjemalcev, zaposlenih in okolja. Vodstvo družbe politiko sporoča vsem zaposlenim in ostalim zainteresiranim osebam. Najvišje vodstvo skupine politiko stalno pregleduje in prilagaja, da ostaja ustrezna razmeram na trgu, zakonskim in drugim zahtevam s področja varstva okolja ter poklicnega zdravja in varnosti.


Družba Stampal SB prevzema enovito politiko skupine Impol, ki določa zaveze in strateške usmeritve za postavljanje izvedbenih ciljev s področja kakovosti, ravnanja z okoljem ter zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih. Družba Stampal SB deluje v skladu s sprejeto politiko skupine Impol, ki se nahaja na tej povezavi.